Sağlık Sigortası

SAĞLIK SİGORTASI NEDİR ?

Ortaya çıkan sağlık sorunları yada kazadan kaynaklı sorunların tedavisi için kullanılan sigorta poliçeleridir. Sağlık sigorta poliçesinin zorunlu olmadığını isteğe bağlı olduğunu ve 18-65 arası gereken şartları sağlayan herkesin yaptırabildiğini bilmemizde fayda var.

Unutmamız gereken bir ayrıntı da Sağlık Sigorta poliçesi ve Tamamlayıcı sağlık sigorta poliçesinin aynı olmadığıdır. Sağlık sigorta poliçeleri SGK olmadığı zamanda yapılabilen poliçeler olup , Tamamlayıcı sağlık sigorta poliçeleri SGK’lı olma şartı arar ve Anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında geçerlidir.

Sağlık sigorta poliçelerinde “Ayakta Tedavi” ve “Yatarak + Ayakta Tedavi” teminatları mevcut olup, içeriklerini Sigorta Acentenizden öğrenerek seçim yapabilirsiniz.

Genel hatları ile “Ayakta Tedavi” ve “Yatarak + Ayakta Tedavi” teminatları nelerdir;

AYAKTA TEDAVİ TEMİNATI KAPSAMI:

Bu teminata göre teşhis ve tedavi için Hastanede yatmaya gerek yoktur.

 • Tedavi için gereken bandaj, boyunluk, koltuk değneği, varis çorabı gibi tıbbi malzemeler.
 • Fizik tedavi.
 • Reçeteli ilaçlar.
 • Doktor muayenesi.
 • Görüntüleme masrafları.

YATARAK TEDAVİ TEMİNAT KAPSAMI :

Bu teminata göre teşhis ve tedavi için en az 24 saat hastanede yatmak gereklidir. Yatarak tedavi teminatlarını kapsayan bu poliçeler ayakta tedavi teminatlarını da karşıladığı için Yatarak+Ayakta teminatı da denilir.

 • Ameliyat Teminatı – Ameliyat Tazminatı.
 • Yatarak tedavi kapsamında gerçekleşen tedaviye ilişkin rehabilitasyon giderleri.
 • 24 saat yatmayı gerektiren ameliyatsız tedaviler.
 • Evde Tıbbi bakım hizmetleri.
 • Trafik kazası sonrasında zedelenmiş dişlere uygulanan tıbbi ve cerrahi müdahaleler.
 • Kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz masrafları.
 • Acil duruma giren hallerde bulunulan yere en yakın yerdeki sağlık kurumuna nakil.
 • Hastalık yada kaza sonrası gerekli olan el, kol, bacak, göz, meme protezlerine ilişkin masraflar.
 • TTB nin Asgari Ücret tarifesine göre yatarak yada ayakta olmasına bakılmaksızın 149 birime kadar ortopedik ve cerrahi müdahaleler.