Mesleki Sorumluluk Sigortası

yazar:

kategori:

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI NEDİR

Sigorta poliçesinde belirtilen meslekler icra edilirken meydana gelebilecek mesleki riskleri teminat altına alan poliçe türüdür. Mesleki sorumluluk poliçesi bazı meslek gruplarında zorunlu olup bazılarında isteğe bağlıdır.

Avukat, Doktor, iş güvenliği uzmanı, Mimar, Mühendis, Mali müşavir, Muhasebeci, Yönetici, Türkak’a bağlı işletmeler gibi birçok sektör için yapılabilmektedir. Zorunlu olmayan bu poliçe türü çeşitli oda ve birlikler gibi ilgili mesleki kuruluşlara üyeliği bulunan meslekler için yapılabilir. Kaza yada Hata sigorta sigorta poliçesinin vadesinde gerçekleşmelidir

KAPSAM DIŞI OLAN HALLER:

  • Yasaya aykırı ya da etik olmayan hareket ve davranışları nedeniyle oluşan zararlar,
  • Çalışma esnasında alkol veya uyuşturucu almaları nedeniyle oluşan zararlar,

Sigorta şirketi, ortaya çıkan zararları, poliçedeki sigorta tutarına kadar ödemekle yükümlüdür. Bu güvence poliçenin süresi dahilinde veya poliçe vadesinin bitmesinden itibaren 2 yıl içinde oluşabilecek zararı kapsar.