Nakliyat Sigortası

yazar:

kategori:

Emtea Nakliyat Sigortası Nedir?

Hava, deniz, kara yolu ile bir yerden bir yere taşınan her türlü yükün taşınma esnasında karşılaşabilecekleri hasarı teminat altına alan sigorta türüdür.

Nakliyat Emtea Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun kara-hava-deniz ve demiryolu ile bir yerden bir yere taşınması sırasında oluşabilecek hasar ve kayıpları poliçede belirtilmiş Nakliyat Sigortası Genel Şartlar ve Özel Şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

Emtea Nakliyat Sigortası Teminatları;

Tam Ziya: Ürünün taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi riskine karşı güvence sağlar.

Dar Teminat: Ürünün tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ek olarak, taşımayı gerçekleştiren aracın uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora olma, çatışma, devrilme, hattan çıkma gibi), yangın, infilak gibi kısmi rizikoların da teminat altına alındığı teminat türüdür.

Geniş Teminat: Beklenmeyen ve tahmin edilemeyen ani bir kaza veya olay sonrasında sigorta konusu üründe meydana gelebilecek her türlü fiziksel hasarları teminat altına alır ve “bütün rizikolara” karşı ürününüzü güvence altına almanıza olanak sağlar.