Kategori: Diğer Sigortalar

 • Zorunlu Koltuk Sigortası

  Zorunlu Koltuk Sigortası

  yazar:

  kategori:

  ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTA POLİÇESİ NEDİR ? Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı sırasında seyahat eden kişi, sürücüler ve yardımcılarının, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitişine kadar (mola ve duraklamalar dahil) geçen yolculuk süresi içerisinde oluşabilecek her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat içerir. Poliçe primi taşıttaki yolcu sayısı ve görevli personel sayısına…

 • Tehlikeli Madde Sigortası

  Tehlikeli Madde Sigortası

  yazar:

  kategori:

  TEHLİKELİ MADDE – TEHLİKELİ ATIK POLİÇESİ NEDİR ? KİMLER YAPTIRIR? Telikeli madde, tehlikeli atıklardan kaynaklanan zararların 3.kişilere ödenecek tazminatlarını teminat altına alan poliçe türüdür. TEHLİKELİ MADDE SİGORTASINI KİMLER YAPTIRIR? Hazine Müşteşarlığının “Tehlikeli kimyasalların üretimi, satışı depolanması, kullanılması ve taşınması faaliyetleri ile tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı…

 • Akaryakıt Sigortası

  Akaryakıt Sigortası

  yazar:

  kategori:

  AKARYAKIT PAKET POLİÇESİ NEDİR? Akaryakıt Sigortası, akaryakıt istasyonları ve bünyelerinde bulunabilmesi muhtemel olan market, kafeterya gibi yerlerin bina ve eşyaları doğal afet vb…durumlardan kaynaklı zararlar ile pompacı ve tanklardan kaynaklanan zararları teminat altına alan bir poliçe türüdür. Sabit ve isteğe bağlı olarak eklenebilecek teminatları mevcuttur. Sabit teminatları içerisinde olan Yangın, yıldırım, infilak ve bunlardan kaynaklı…

 • Nakliyat Sigortası

  Nakliyat Sigortası

  yazar:

  kategori:

  Emtea Nakliyat Sigortası Nedir? Hava, deniz, kara yolu ile bir yerden bir yere taşınan her türlü yükün taşınma esnasında karşılaşabilecekleri hasarı teminat altına alan sigorta türüdür. Nakliyat Emtea Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun kara-hava-deniz ve demiryolu ile bir yerden bir yere taşınması sırasında oluşabilecek hasar ve kayıpları poliçede belirtilmiş Nakliyat Sigortası Genel Şartlar…

 • Mesleki Sorumluluk Sigortası

  Mesleki Sorumluluk Sigortası

  yazar:

  kategori:

  MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI NEDİR Sigorta poliçesinde belirtilen meslekler icra edilirken meydana gelebilecek mesleki riskleri teminat altına alan poliçe türüdür. Mesleki sorumluluk poliçesi bazı meslek gruplarında zorunlu olup bazılarında isteğe bağlıdır. Avukat, Doktor, iş güvenliği uzmanı, Mimar, Mühendis, Mali müşavir, Muhasebeci, Yönetici, Türkak’a bağlı işletmeler gibi birçok sektör için yapılabilmektedir. Zorunlu olmayan bu poliçe türü çeşitli…

 • İnşaat Sigortası

  İnşaat Sigortası

  yazar:

  kategori:

  İNŞAAT SİGORTASI NEDİR İnşaat Tüm Riskler Sigortası, bir inşaat projesinin yapılması sırasında, o zamana kadar yapılmış işler ile sonraki aşamalarda yapılacak kısımlar için o anda şantiye sahasında bulunan hazırlık malzemelerin, veya ilgili inşaat ekipmanlarının, iş makinelerinin başına gelebilecek beklenmedik her türlü zararı kapsayan bir Tüm Riskler (All Risks) SigortasıdıR. İNŞAAT SİGORTALARINDAKİ TARAFLAR: Tali Müteahhit (Taşeronlar):…