TRAFİK SİGORTASI

yazar:

kategori:

TRAFİK SİGORTASI NEDİR

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası, bir diğer adı ile Trafik Sigortası olarak adlandırılır. Motorlu araçlar ile trafiğe çıkmak, araç sürücüsüne bir takım sorumluluklar yükler. Bu sorumluluk, trafikteki diğer araçlara karşı olabileceği gibi, trafik dışı öğeleri de içermektedir. Trafik sigortası, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde trafiğe çıkan tüm motorlu taşıtların yaptırması zorunlu olan sigorta türüdür.

Trafik sigortasında, Sigortayı yapan sigorta şirketinin, poliçede açık bir şekilde tanımlanmış olan aracın, işletilmesi esnasında, üçüncü şahısların ölümüne ve yaralanmasına, ya da farklı bir şekilde maddi zarara uğramasına sebep olması halinde, poliçe içerisinde belirtilmiş sınırlar dâhilinde tazminat ödemekle yükümlü olduğu sigorta türüdür. Bu metinde, sigortayı yapan sigorta şirketi, poliçeyi teslim alıp ödemesini yaptığınız, aracılık hizmeti veren acente değil, poliçenin asıl sahibi olan sigorta şirketidir.

Aracın işletilmesi hali, 20.03.2020 tarihinde tanım olarak düzenlenip, sadece aracın kullanımı olarak değerlendirilmeyip, “Motorlu aracın mekanik aksamının çalışması, Mekanik aksamı çalışmasa bile motorlu aracın kendiliğinden de olsa hareket haline geçmesi işletilme hali olarak kabul edilir.

Trafik sigortası, sigorta türleri arasında, yaptırılması zorunlu olan sigorta türüdür ve kesinlikle araç sahibinin isteğine bağlı değildir.

Trafik Sigortasının Kapsamı

Trafik sigortası, kapsamı itibariyle, sigortanın yapıldığı aracı değil, sigortanın yapıldığı aracın, karşı taraflara ve üçüncü kişilere vereceği hasarları teminat altına alır. Bu teminatın limitleri, poliçe üzerinde açık şekilde belirtilmektedir. İlgili teminatlar 4 ana kalemde sıralanabilir;

  • Maddi Zararlar Teminatı,
  • Sağlık Giderleri Teminatı,
  • Sürekli Sakatlık Teminatı,
  • Destekten Yoksun Kalma Teminatı (Ölüm Teminatı)

Trafik Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Haller

Trafik sigortasında da, tüm sigorta türlerinde olduğu gibi, teminat altına alınmayan haller vardır. Trafik sigortası kapsamına dâhil olmayan bir takım haller, yasalar ile belirlenmiştir. Bu hallerin neler olduğunu sigorta acentenizdeki temsilcinizden öğrenebilirsiniz.