Tehlikeli Madde Sigortası

yazar:

kategori:

TEHLİKELİ MADDE – TEHLİKELİ ATIK POLİÇESİ NEDİR ? KİMLER YAPTIRIR?

Telikeli madde, tehlikeli atıklardan kaynaklanan zararların 3.kişilere ödenecek tazminatlarını teminat altına alan poliçe türüdür.

TEHLİKELİ MADDE SİGORTASINI KİMLER YAPTIRIR?

Hazine Müşteşarlığının “Tehlikeli kimyasalların üretimi, satışı depolanması, kullanılması ve taşınması faaliyetleri ile tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar, bu kanun ile getirilen yükümlülükler açısından müteselsilen sorumludurlar. Sorumlular bu kanunda belirtilen mesleki faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli kimyasal ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda olup, faaliyetlerine başlamadan önce Bakanlıktan gerekli izni alırlar. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kurum, kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler için izin verilmez.” Hükmüne istinaden yanıcı, parlayıcı ,patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satan firmaları kapsar.