İnşaat Sigortası

yazar:

kategori:

İNŞAAT SİGORTASI NEDİR

İnşaat Tüm Riskler Sigortası, bir inşaat projesinin yapılması sırasında, o zamana kadar yapılmış işler ile sonraki aşamalarda yapılacak kısımlar için o anda şantiye sahasında bulunan hazırlık malzemelerin, veya ilgili inşaat ekipmanlarının, iş makinelerinin başına gelebilecek beklenmedik her türlü zararı kapsayan bir Tüm Riskler (All Risks) SigortasıdıR.

İNŞAAT SİGORTALARINDAKİ TARAFLAR:

Tali Müteahhit (Taşeronlar): Bir inşaat veya montaj işinin tamamını (anahtar teslimi) veya bir kısmını üstlenen ve direkt olarak işveren veya ana müteahhit tarafından görevlendirilen taraftır.

Ana Müteaahhit: İşveren tarafından görevlendirilen ve tüm projenin inşaat veya montaj işlerinden sorumlu, işlerin bir kısmını taşeronlara devredebilen taraftır. Sigorta Ettirendir

İşveren : Sigortalı şantiye sahasını sağlayan ve çoğu kez planlama aşamasında bulunan ve bazı projelerde malzemeyi sağlayan taraftır. Asıl menfaat sahibi işverendir.

İNŞAAT SİGORTASI NE ZAMAN BAŞLAR ?

Şantiye alanına ilk hazırlık malzemesinin inmesi ile sigorta başlar. Daha sonra işlerin tamamlanıp işverene teslimi ile sigorta sona erer. İnşaat poliçelerinin yenilemesi olmaz. Çünkü inşaatın bitmesi ile poliçe bitmiş olur. Ancak işin uzaması halinde ek sözleşme ile uzatılma işlemi yapılabilir.

İnşaat sigortalarının kapsamı için Sigorta Acentenizden ayrıntılı bilgi almalısınız.