Home Hizmetlerimiz Tekne Sigortası

Tekne Sigortası

by Osman ÖZkan
 

Tekne Sigortası

Deniz araçlarının deniz tehlikeleri sebebiyle  uğrayabilecekleri hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.  Deniz araçlarının inşası ve denize indirilmeleri esnasında meydana gelmesi muhtemel hasarlar da, tekne sigortası kapsamına girmektedir.

Tekne sigortasında teminat kapsamı Londra Sigortacılar Enstitüsü Tekne Klozları ile belirlenmektedir. 

Bu sigortalar  ülkemizde zorunlu sigortalar olmamasına rağmen, gemilerin deniz ticaretindeki maddi kıymeti, oluşacak hasarların boyutlarının yüksekliği sebebiyle yaptırılması mecburiyet halini almaktadır.

Türkiye'de gerçek ve tüzel kişiler, Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta şirketlerine sigorta yaptırmak zorundadır. Ancak dış kredi ile satın alınan deniz araçlarının tekne sigortası kredi borcu bitinceye kadar, yurdundan finansal kiralama yoluyla alınması durumunda sözleşme süresinin bitimine kadar yurtdışında yapılabilir.

5 Yaşını geçen gemiler için sigorta primine ek primler ilave edilir. Sigortalının talebine göre, sigorta teminatı içerisindeki risklerin her birini ayrı ayrı değerlendirerek  primini hesaplar. Mesela, sadece tam ziya teminatı için farklı prim, isteğe göre tam ziya ile birlikte Müşterek Avarya ve Çatma Sorumluluğu dahil edilmiş ise yine prim farklı çıkacaktır.

Teminat Altına Alınamayan Rizikolar:

  • Gemi adamlarının üçüncü şahıslara verdiği zararlardan donatanın sorumluluğu
  • Geminin denize veya yola elverişli olmaması,
  • Sigortalının kasıt veya ihmali,
  • Aşınma veya çürüme yüzünden gemi veya teferruatın zarara uğraması
 
 
Call Now Button