Home Hizmetlerimiz Tarsim

Tarsim

by Osman ÖZkan
 

Tarsim

Tarım sigortası kendi içerisinde;
 • Bitkisel Ürün Sigortası,
 • İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası,
 • Sera Sigortası,
 • Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası,
 • Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası,
 • Kümes hayvanları hayat sigortası,
 • Su ürünleri hayat sigortası,
 • Arıcılık (arılı kovan) sigortası
olarak bölümlenir.
 
Gerekli bir takım koşullar şu şekildedir;
 • Bitkisel Ürün Sigortası ve İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası için, önce ÇKS(Çiftçi Kayıt Sistemi) ne başvurmak gereklidir.
 • Sera sigortası için ÖKS(Örtü Altı Kayıt Sistemi)
 • Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası ve Kümes Hayvanları Hayat Sigortası için HAYBİS( Hayvan Bilgi Sistemi)
 • Su ürünleri Hayat sigortası için SKS(Su Ürünleri Kayıt Sistemi)
 • Arıcılık (arılı kovan) Sigortası için HAYBİS (Hayvan Bilgi Sistemi) ve AKS (Arıcılık Kayıt Sistemi) ye başvuru yapılmalıdır.
 
 
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Sağlıklı tarım politikalarının oluşturulması, güncellenmesi, geliştirilmesi ve tarımsal desteklemelerin denetlenebilir, izlenebilir bir şekilde yürütülmesini sağlayan kayıt sistemidir.
Devlet Destekli Tarım Sigortasındaki prim desteğinden yararlanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yaptırma ve her sene güncelleme zorunluluğu bulunmaktadır.
 
Büyükbaş Hayvan: Sığırlar ve Mandalardır.
 
Küçükbaş Hayvan: Koyunlar ve keçiler ile koç ve tekelerdir.
 
Bitkisel Ürün: İnsan ve hayvanların tüketimine sunmak üzere açık alanda veya örtü altında yetiştirilen sigortalanabilir her türlü tarla, bağ ve bahçe ürünüdür.
 
 
 
 
Call Now Button