Home Hizmetlerimiz Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortası

by Osman ÖZkan
 

Nakliyat Sigortası

 

Bir mal, eşya veya ürün bir yerden başka bir yere taşınırken maddi zararla karşılaşılabilir. Bu zararlara karşı yapılan sigorta türü nakliyat sigortasıdır.
 
İlk zamanlar denizde başlayan taşımacılık daha sonra karayolları ve demiryollarını ve şimdilerde ise havayollarını da içine dahil etmiştir. Taşıtın uğrayacağı zarar dışında tüm tehlikeleri kapsayacak şekilde de yapılabilecek bir poliçedir.
 
  • Karayollarında: kamyon ve trenin çarpışması, devrilmesi, yanması, çarpması veya yoldan çıkarılması, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak ve heyelan, köprülerin yıkılması veya çökmesi malların tam veya bir kısm hasarını karşılar.
  • Deniz yollarında: geminin batması, oturması, çatışması, devrilmesi sonucu malların tam veya bir kısmının hasara uğraması ve bunlarla ilgili kurtarma  veya müşterek avarya masraflarını kapsar.

Geniş kapsamlı Nakliyat Emtea Sigortaları

Taşıt ayrımı yapılmaksızın (gemi, kamyon, tren, uçak) bütün tehlikeleri kapsamaktadır.

Dar kapsamlı Nakliyat Emtea Sigortaları

Karayolu ile yapılan taşımalarda hariç tutulan yükleme aktarma tehlikeleri istendiği takdirde eklenebilmektedir.

Hariç tutulan durumlar:

  • Olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmalar
  • Sigortalının kasti hareketinden doğan ziyan ve hasarlar
  • Gecikmeden doğan ziyan ve hasarlar
  • Malların ambalaj yetersizliğinden kaynaklı ziyan veya hasarlar hariçtir.
 
 
Call Now Button