Home Hizmetlerimiz İş Yeri Sigortası

İş Yeri Sigortası

by Osman ÖZkan
 

İş Yeri Sigortası

Bu sigorta ile işyerinize ait, bina, demirbaş, makine, tesisat, emtea ve camlarınızı teminat altına alabilirsiniz.

Ayrıca poliçe kapsamında hırsızlık, grev, lokavt, terör, yer kayması, deprem, yıldırım, yangın , infilak, fırtına, dahili su, sel ve su baskını, araç çarpması, komşulara karşı sorumluluk, 3. şahıslara karşı sorumluluk, mal sahibine karşı sorumluluk, çilingir hizmetleri ve kira kaybı gibi birçok teminat girer.

Poliçe dahilinde işyeri çalışanlarınız için Ferdi Kaza teminatları da satın alabilirsiniz.

Hasar Halinde Gereken Belgeler

Sigortanızla hasarınızı karşılamanız için gerekli evraklar şunlardır, olayın meydana geliş şekli itibari ile izlenecek yol ve temin edilecek belgeler farklılıklar göstermektedir.  Fakat genel olarak gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

HIRSIZLIK

Öncelikle bağlı bulunan Polis veya Jandarma Karakoluna müracaat ederek sigortalı yerde meydana gelen hırsızlık olayının bildirimi gerekmektedir.

 • Görgü tespit tutanağı(mevcut ise)
 • İfade tutanağı
 • Faillerin ve çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol/jandarma yazısı (1 aylık bekleme süresinin dolması gerekir)
 • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Çalınan eşyalara ilişkin fatura suretleri (mevcut ise)

YANGIN

 • İtfaiye raporu (tasdikli örneği)
 • Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanaklar
 • Mevcut ise onarım faturaları,
 • Bina hasarlarında tapu sureti veya kira sözleşmesi,
 • Cumhuriyet Savcılığından alınan takipsizlik kararı (kasıt olup olmadığının tespiti için)
 • Hasarlı bölümleri gösteren fotoğraflar
 • Zararı anlatan talep yazısı
 • Yangın büyümeden sigortalı imkanları ile söndürüldüğü durumlarda ayrıntılı beyan
 • İşyeri vergi levhası
 • Hasarlı malın alış faturaları
 • İşyerinin mali kayıtları
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi

 CAM KIRILMASI

 • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan
 • Zararınızı anlatan tazminat talep yazısı
 • Hasarlı camı gösterir fotoğraflar
 • Onarım faturası

 

DAHİLİ SU, SEL-SU BASKINI

 • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan
 • Zararı anlatan talep yazısı
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Hasar gören malların alış faturaları (Mevcut ise)
 • İşyeri ise tüm mali kayıtlar ve vergi levhası
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi
 • İncelenme esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

DEPREM

 • Hasarlanan mallarınızdaki (bina ve/veya ev eşyası) zararı belirten talep yazısı
 • Afet İşleri Müdürlüğü'nden alınan riziko konusu kıymetin hasar durumunu belirten tasdikli rapor
 • Onarım faturaları(mevcut ise)
 • Tapu veya kira sözleşmesi sureti
 • Emlak vergi beyannamesi ve/veya yapı kullanma izin belgesi
 • Hasarlı bölümlerin fotoğrafları
 • Zorunlu deprem sigorta poliçe sureti
 
 
Call Now Button