Home Hizmetlerimiz İnşaat All Risk

İnşaat All Risk

by Osman ÖZkan
 

İnşaat All Risk Sigortası

İnşaat sigortası denilince akla ilk gelen şey İnşaat sahibinin ,müteahhidin yada işi üstlenen firmanın inşaat süresi boyunca hasar konusunda akıllarını rahat tutmaktır. Bu poliçe işin başladığı ilk andan itibaren işin tamamlanmasına kadar geçen sürede olabilecek bütün riskleri güvence altına alan bir sigorta türüdür, teminat kapsamı, alınacak ek teminatlarla genişletilebilir.

Hasar halinde işi yapan taraf, hasarı öğrendiği tarihten itibaren geç beş gün içinde sigorta şirketine bildirmek zorundadır. Ayrıca işi yapan taraf sorumluluk olarak ,ortaya çıkan zararı en az indirecek önlemleri de almalıdır.

Teminat dışı kalan durumlarların bazıları :

 • Envanter açıkları
 • Çürümeler, aşınma, paslanma ve Yıpranma,
 • İşin tamamlanan kısımlarında, geçici kabulü yapılan kısımlarında veya işverene teslim edilen kısımlarında meydana gelecek hasarlar,
 • Savaş, isyan, ayaklanma ve benzeri durumlar sonucu oluşan hasarlar
 • Proje veya hesap hataları yüzünden meydana gelecek hasarlar
 • Bozuk malzeme veya kusurlu işçilik nedeniyle oluşan hasarlar
 • Bilinçli olarak neden olunan hasarlar
 • İşin gecikmesinden, kısmen veya tamamen durmasından, taahhüdün yarım kalmasından, akdin feshinden veya cezai şartların uygulanmasından doğan zararlar
 • Terör eylemleri ve sabotaj ile bunlara müdahale sırasında oluşan zararlar

Ek Teminata dahil olabilecek istisnai durumlar:

 • Teminat altına alınan bir hasar ile ilgili enkaz kaldırma giderleri
 • İnşaatta kullanılan iş makineleri ve ekipmanı
 • Teminat altına alınan bir hasar ile ilgili uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları ve fazla çalışma ücretleri
 • İnşaat bittikten sonra ya da geçici kabulden sonra başlayan İnşaat alanında kullanılan geçici barakalar, yardımcı binalar ve şantiye alet ve teçhizatı
 • Terör eylemleri ve sabotaj ile bunlara müdahale sırasında doğan zararlar
 • Kargaşalık, grev, lokavt, halk hareketleri ve bunlara müdahale sırasında doğan hasarlar
 • Üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlar yüzünden sigortalıya düşen hukuki sorumluluklar
 
 
Call Now Button