Home Hizmetlerimiz Hekim Sorumluluk Sigortası

Hekim Sorumluluk Sigortası

by Osman ÖZkan
 

Hekim Sorumluluk Sigortası

Serbest, kamu veya özel sağlık kuruluşlarında çalışan doktorlar, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar mesleklerini yaparken vereceği zararları güvence altına almak için bu poliçeyi yaptırmak zorundadır.

Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 10 yıl öncesine kadar olan zamanda meydana gelen durumlar nedeniyle talep edilen  tazminat talepleri, sigorta şirketine poliçe süresi içerisinde bildirildiği durumda teminat kapsamında değerlendirilir. Bahsedilen 10 yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez.

NOT: Poliçe için ödenilen  prim tutarının yarısını döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden geri alabilmeleri mümkündür.

Sigorta primleri,uzmanlık alanına ait risk grubuna göre sistem tarafından otomatik olarak belirlenir. Sigortalının mesleki faaliyetini bitirmesi  halinde, son sigorta poliçesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı poliçenin bitiş tarihinden 2 yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek olaylar da teminat dahilindedir.

Bu sigorta bazı durumlarda, 

  • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  • Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası
  • Malpractice Sigortası

gibi isimlerle anılabilir.

 
 
Call Now Button