Home Hizmetlerimiz Dask

Dask

by Osman ÖZkan
 

Doğal Afet Sigortası (DASK)

Depremden kaynaklı yer kayması,yangın ve infilakın binanıza vereceği maddi zararları kapsayan poliçe türüdür.

Deprem sonucu yer kaymasının binada (Ana duvarlar,temeller,bağımsız bölümü ayıran ortak duvarlar,taban ve tavanlar,merdivenler,koridorlar,sahanlıklar,çatılar ve bacalarda  meydana gelen hasarlar dahil olmak üzere ) doğrudan neden olacağı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır.

Poliçe süreleri 1 yıldır.

Ağustos 2012 den itibaren Elektrik ve Su abonekleri alınırken ihtiyaç duyulan bir poliçe'dir. Tapu tescil işlemleri dahil kamu kurum ve kuruluşlarında dask poliçesi yapılmamış olan binaların hiçbir işlemi yapılamamaktadır. 27/03/2001 tarihinden itibaren Dask poliçesi yaptırmayanlar hasar durumunda Dask kurumundan herhangi bir hak iddia edemezler.

İnşaatı bitmemiş konutlar için Dask (doğal afet sigortalar kurumu ) poliçesi oluşturulamaz.

 

 

 
 
Call Now Button